Quiz - Idiomy

Pytania:20
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Wyłączone

Quiz sprawdzający znajomość idiomów


Angielski w Pytaniach

kontrukcja enjoy + ing
angielski pytania
nauka angielskiego
phrasal verbs ćwiczenia i testy
nauka angielskiego
donkey's years