Quiz - wyrażenia z MIS

Pytania:2
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Quiz sprawdzający znajomość słów z przedrostkiem "mis-"


Angielski w Pytaniach

kontrukcja enjoy + ing
angielski pytania
angielski pytania
nauka angielskiego
angielski w pytaniach quiz
nauka angielskiego