Quiz - wyrażenia z MIS

Pytania:2
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Quiz sprawdzający znajomość słów z przedrostkiem "mis-"


Angielski w Pytaniach

angielski pytania
kontrukcja enjoy + ing
donkey's years
nauka angielskiego
nauka angielskiego
nauka angielskiego