Quiz - Phrasal Verbs (przyimki)

Pytania:9
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Dodaj przyimek do czasownika, tak by utworzył logicznie brzmiący phrasal verb.

Zobacz naszą listę phrasal verbs: phrasal verbs z wyjaśnieniami i przykładami

Angielski w Pytaniach

kontrukcja enjoy + ing
phrasal verbs ćwiczenia i testy
nauka angielskiego
nauka angielskiego
nauka angielskiego
kontrukcja enjoy + ing