Quiz - dzikie zwierzęta

Pytania:4
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Najważniejsze dzikie zwierzęta w języku angielskim. Test sprawdzający znajomość słówek.


Angielski w Pytaniach

kontrukcja cannot stand doing something
angielski pytania
angielski pytania
nauka angielskiego
nauka angielskiego
sprawdź się angielski w pytaniach