Zły po angielsku: bad, wrong czy angry?

Przymiotnik "zły" ma wiele odpowiedników w języku angielskim. Najczęściej używane (i mylone) to angry, bad, wrong. Oczywiście każdy z nich ma trochę inne znaczenie i używa się go w innych sytuacjach. Poniższy artykuł ma na celu wskazanie tych różnic i wyjaśnienie kiedy i w jakim kontekście używać poszczególnych przymiotników oznaczających "zły".

 

Bad - zły (z natury, charakteru)

Przymiotnik BAD używany jest przede wszystkim jeśli chcesz powiedzieć, że coś jest złe z natury, charakteru.

He is a bad boy Jest niedobrym chłopakiem (łobuzem)

Zwróćmy uwagę, że to zdanie może mieć zupełnie inne znaczenie:

She is such a bad girl Ona jest taką niegrzeczną dziewczynką. (niegrzeczną jako nieposłuszą, ale też i powiedziane z odpowiednią intonacją, może odnosić się do sfery erotyki, często wykorzystywane w filmach czy piosenkach)

Bad dog! Zły pies! (niegrzeczny)

It was a bad decision. To była zła decyzja.

You always have got bad news for me. Zawsze masz dla mnie złe wieści.

 

Bad używamy również w znaczeniu zepsuty (o jedzeniu)

This juice is bad! I can't drink it. Ten sok jest zepsuty! Nie mogę go wypić.

 

Bad at something - być kiepskim z czegoś (czyli przeciwieństwo be good at something - być dobrym z czegoś)

I have always been bad at maths. Zawsze byłem kiepski z matmy.

 

Warto również pamiętać o wyrażeniu "not bad" - nieźle

Not bad, mate! Nieźle, stary!

Możliwe również w wersji not too bad - nieźle, może być

 

Kolejne ciekawe wyrażenie to too bad, czyli szkoda, a to pech.

I can't do it. That's too bad. Nie mogę tego zrobić. Szkoda

 

Szczegółowe wyjaśnienie idiomu z przykładami: Co to znaczy TOO BAD

 

Wrong - niewłaściwy, błędny

WRONG używany jest przede wszystkim jeśli chcesz powiedzieć, że coś jest niewłaściwe, błędne i dlatego też złe.

wrong angry bad

Your answer is wrong. Twoja odpowiedź jest błędna, zła

I'm afraid you're wrong. Obawiam się, że nie masz racji (że się mylisz)

This is a wrong password. To jest złe (nieprawidłowe) hasło.

Your are wrong. Mylisz się, jesteś w błędzie.

It's wrong to do such things. Robienie takich rzeczy jest niewłaściwe

Is anything wrong? Czy coś jest nie tak?

 

Wrong bardzo często występuje w konstrukcji get something wrong - źle coś zrozumieć, źle odpowiedzieć na coś

Don’t get me wrong. Nie zrozum mnie źle.

 

Angry - zły (emocje)

Przymiotnik ANGRY używany jest do opisu emocji, stanu emocjonalnego. Jeśli czujesz, że jesteś na kogoś zły, rozzłoszczony, wściekły - użyj angry.

I am so angry at you. Jestem na Ciebie taka zła

Are you angry because of what happened? Jesteś zły z powodu tego co się stało?

Your words made us very angry. Twoje słowa bardzo nas zezłościły

 

Angry może być również używane do opisu chmur bądź wzburzonego morza (groźne, niebezpieczne)

The sea looks angry, let's stay at home. Morze wygląda na niebezpieczne, zostańmy w domu

Clouds look very angry, shouldn't we take an umbrella? Chmury wyglądają bardzo groźnie, niepowinniśmy wziąć parasolki?

 

Ćwiczenie wyboru - angry, bad, wrong:

Ćwiczenie sprawdzające znajomość różnic między angry, bad, wrong