Wymowa nazw brytyjskich miast

Wymowa nazw angielskich miast jest nie lada wyzwaniem dla wielu osób. Często się zdaża, że nawet osoby mieszkające już w danym mieście w UK ciągle wymawiają je źle. Nie jest to takie dziwne, gdyż czasami wymowę faktycznie ciężko przewidzieć ;)

Na początek należy zapoznać się z podstawami, czyli jak wymawiamy najważniejsze końcówki występujące w nazwach miejscowości:

 

Końcówki miast i ich transkrypcja

    -b(o)rough i -burgh =  /-ˌbʌrə/,  /-bərə/ , /-brə/
    -bury =  /-b(ə)ri/
    -cester = / -stə/
    -gh = nie wymawiamy
    -ham = / -əm/
    -shire = /-ʃɪə/, /-ʃə/
    -quay =  /-kiː/  (np. Torquay /tɔːˈki:/)
    -wich = /-ɪdʒ/, /-ɪtʃ/
    -wick = /-ɪk/   (np. Worwick /worɪk/)
    -mouth = /-məθ/

 

Poniżej lista z ważniejszymi miastami w Wielkiej Brytanii wraz z transkrypcją wymowy BBC English. A tutaj link pomocny dla tych, którzy nie opanowali jeszcze transkrypcji, można odsłuchać każdy dźwięk :)

Aberdeen /ˌabəˈdiːn/
Birmingham /ˈbəːmɪŋəm/
Brighton /ˈbrʌɪt(ə)n/
Cambridge /ˈkeɪmbrɪdʒ/
Carlisle /kɑːˈlʌɪl/
Chichester /ˈtʃɪtʃɪstə/
Derby /ˈdɑːbi/
Durham /ˈdʌrəm/
Edinburgh /ˈɛdɪnbərə/
Exeter /ˈɛksɪtə/
Gloucester /ˈglɒstə/
Hereford /ˈhɛrɪfəd/
Kingston upon Hull /ˌkɪŋstənəpɒnˈhʌl/
Lancaster /ˈlaŋkastə/
Leicester /ˈlɛstə/
London /ˈlʌndən/
Manchester /ˈmantʃɪstə/
Newcastle /ˈnjuːkɑːs(ə)l/
Norwich /ˈnɒrɪdʒ/; /ˈnɒrɪtʃ/)
Nottingham /ˈnɒtɪŋəm/
Oxford /'ɒksfəd/
Peterborough /ˈpiːtəˌbərə ˌbʌrə/
Plymouth /ˈplɪməθ/
Portsmouth /ˈpɔːtsməθ/
Salisbury /ˈsɔːlzb(ə)ri/
Stirling /ˈstəːlɪŋ/
Swansea /ˈswɒnzi/
Worcester /ˈwʊstə/

 

How to Pronounce UK Place Names

 

Jeśli macie problemy z wymową poszczególnych miast, warto sprawdzić jak się to czyta, np używając syntezatora mowy: Ivona syntezator - należy wpisać nazwę miasta i wybrać odpowiedni głos (angielski brytyjski - Ama, Brian, Emma)

Poniżej macie też listę 197 miast brytyjskich z wymową 197 English Place Names Americans Might Have a Hard Time Pronouncing oraz Wymowa brytyjskich nazw miast