Jak wymawiać końcówkę ed

Wymawianie końcówki ED dodanej do czasowników w czasach Past oraz imiesłowu biernego (tz. druga i trzecia forma) możliwe jest na 3 sposoby:

 1. /ɪd/, np.: wanted
 2. /d/, np.: played
 3. /t/, np.: walked

Wymowa końcówki zależy od:

wymowa końcowy dźwięk wyraz

/d/
wyrazy zakończone na następujące dźwięki

(gdy ostatnia głoska danego czasownika jest bezdźwięczna)

/b/ rubbed
/g/ tugged
/ʤ/ managed
/l/ filled
/m/ dimmed
/n/ listened
vowel + /r/ stirred
/v/ loved
/z/ seized

/t/
wyrazy zakończone na:

(gdy ostatnia głoska danego czasownika jest bezdźwięczna)

/k/ packed
/s/ passed
/ʧ/ watched
/ʃ/ washed
/f/ laughed
/p/ tipped
/id/
czasowniki zakończone dźwięki /t/ lub /d/
/t/ posted
/d/ added

 

Głoski dźwięczne i bezdzwięczne w angielskim

Głoski dźwięczne (voiced consonants) to takie, przy których wymowie struny głosowe wibrują. Możliwe jest wyczucie tego poprzez przyłożenie dłoni do gardła.

Głoski bezdźwięczne (unvoiced/voiceless consonants) to te, których artykulacja nie powoduje drgań strun głosowych.

Uwaga!

Wszystkie samogłoski w angielskim są dźwięczne (choć w pewnych sytuacjach mogą być bezdźwięczne), a spółgłoski dźwięczne to: b, d, g, v, n, l, w, j oraz np. fonemy /ð/, /ʒ/.

Należy też pamiętać, iż ważne jest nie jaka listera jest na końcu, ale jaki dźwięk słyszymy, np: wyraz 'fax' - ostatnią literą jest X ale słyszymy /s/, w wyrazie "like" ostatnią literą jest samogłoska "e", ale słyszymy /k/

Wyjątki

Niektóre słowa występują jako czasowniki i przymiotniki.

 • aged
 • blessed
 • crooked
 • dogged
 • learned
 • naked
 • ragged
 • wicked
 • wretched

W wypadku, gdy użyte są jako przymiotniki , końcówka ED wymawiana jest jako /Id/:

 • an aged man /Id/
 • a blessed nuisance /Id/

W wypadku gdy użyte są jako czasowniki występuje normalna reguła:

 • he aged quickly /d/
 • he blessed me /t/

wymowa końcówki ed na końcu słów


Comments

Jak mieliśmy w szkole lekcje

Jak mieliśmy w szkole lekcje pod tytułem jak wymawiać końcówkę ed w języku angielskim, to trwało to 5 sekund. Pani powiedziała wymawiamy jako yd i koniec. A tu się okazuje że to jest trochę bardziej skomplikowane. A najlepsze jest to że sprawdziłem w słowniku i faktycznie jest więcej reguł, więc dzięki że poruszacie tematy, które na lekcjach angielskiego są olewane. Tylko gramatyka i gramatyka. A mówić nikt nie umie.