Work czy job? Jakie są różnice?

Jeśli wpiszemy "job" i "work" w słowniku otrzymamy tłumaczenie "praca". Na pierwszy rzut oka wydaje się więc, że są to synonimy, szczególnie że wciąż można usłyszeć w szkołach, że używa się je zamiennie. Niestety nie jest to prawda. W ogromnej ilości przypadków wymiana jednego na drugie spowoduje błąd.

Na poziomie gramatycznym, "work" jest zarówno czasownikiem jak i rzeczownikiem, podczas gdy "job" jest tylko rzeczownikiem. Przyjrzyjmy się teraz ich znaczeniu.

 

Work - pracować, praca

"Work" to czynność, w którą wkłada się wysiłek lub energię, zazwyczaj w celu osiągnięcia konkretnego celu lub zadania, a nie dla zabawy czy przyjemności. Ogólnie rzecz biorąc, pracujemy, aby zarobić pieniądze. Work jest rzeczownikiem niepoliczalnym, nie można więc powiedzieć np two works.

I work six days a week. Pracuję sześć dni w tygodniu

My wife works in a café. Moja żona pracuje w kawiarni

W tych przykładach nie wiemy dokładnie, jakie są obowiązki lub odpowiedzialność danej osoby. Ktoś pracuje w kawiarni, ale nie wiemy, czy sprząta stoliki, czy gotuje jedzenie.

Tak więc, w tym sensie, praca ma bardzo ogólne znaczenie.

Work używamy aby powiedzieć dla kogo pracujemy lub by wskazać miejsce pracy:

Monica works for IBM. Monika pracuje dla IBM

Tim works in the bank. Tim pracuje w banku

I'm going to work. Idę do pracy.

 

Warto zapamiętać, że work ma również znaczenie "działać"

This car is not working. Ten samochód nie działa.

 

Job - praca

Job jest znacznie bardziej specyficzne, a jego najczęstszym znaczeniem jest nazwa stanowiska, które wykonujesz, aby zarobić pieniądze. Przykładowy synonis słowa job to profession (profesja) czy occupation (zawód). Job jest rzeczownikiem policzalnym, można więc mieć kilka prac: I've got a few jobs to do.

My wife has got a new job. She is a waitress. Moja żona ma nową pracę. Jest kelnerką.

 

Podsumowanie różnic między job i work

  Job Work
Rzeczownik Rzeczownik policzalny Rzeczownik niepoliczalny
Znaczenie Odnosi się do działalności wykonywanej przez osobę za wynagrodzeniem. Odnosi się do jakiejkolwiek działalności wykonywanej przez osobę fizycznie lub intelektualnie.
Charakter Określona, specyficzna Ogólna
Zapłata W tym przypadku ludzie najczęściej otrzymują wynagrodzenie. Mogą, ale nie muszą otrzymywać wynagordzenie za pracę
Cel Opisuje pozycję osoby w firmie. Opisuje normalne czynności wykonywane przez daną osobę.

 

Przykłady użycia z wyjaśnieniem

Najlepiej zrozumieć różnicę między job i work na przykładach

I hate working in the garden Nienawidzę pracować w ogrodzie. Work użyte jako czasownik pracować, nie można nigdy użyć słowa job, gdyż ono występuje tylko jako rzeczownik.

I work from 8 to 5. Pracuję od 8 do 17. Ponownie work użyte jako czasownik pracować, więc job nie może tu wystąpić.

Did you apply for the job? Czy aplikowałeś o tę pracę? Chodzi o jakieś konkretne stanowisko, więc job.

How long have you been out of work? Jak długo nie ma pracy? Generalnie - jak długo jesteś bez żadnej pracy.

Tim works in Warsaw. Tim pracuje w Warszawie. Aby wskazać miejsce pracy używamy czasownika work (job nie występuje jako czasownik)

Do you have a full time job? Masz pracę na pełen etat?

I have to get back to work. Muszę wracać do pracy. Wracam fizycznie do wykonanywania czynności (pracy)

 

Kolokacje ze słowem job i work

Wiele wyrażeń występuje w konkretnych kolokacjach, zapamiętując je, nigdy nie popełnimy błędu.

 

Wyrażenia z work

 • to start work at – zaczynać pracę o
 • to finish work at – kończyć pracę o
 • to leave work at – wychodzić z pracy o
 • to work for – pracować dla
 • to work with – pracować z
 • work in progress – praca w toku
 • hard work - ciężka praca
 • work hours - godziny pracy
 • teamwork - praca zespołowa
 • homework - praca domowa

 

Wyrażenia z job

 • full-time job - praca na pełny etat
 • part-time job - praca na pół etatu
 • a dead-end job – praca bez perspektyw
 • a demanding job – wymagająca praca
 • to look for a job – szukać pracy
 • to apply for a job – ubiegać się o pracę
 • to get a job – dostać pracę
 • job interview - rozmowa o pracę

 

Ćwiczenie wyboru - job czy work:

Ćwiczenie sprawdzające znajomość różnic między job i work