Check Your knowledge

Current set - types of school

Fiszki with current wordsset.

English word:

Polish word:  

  

Angielski w Pytaniach

kontrukcja cannot stand doing something
sprawdź się angielski w pytaniach
angielski pytania
nauka angielskiego
nauka angielskiego
kontrukcja enjoy + ing