Sprawdź ile znasz słówek z tego zestawu

Słówka z zestawu: Czasowniki określające czynności

Nauka słówek z fiszkami.

English word:

Polish word: