Check Your knowledge

Current set - Kierunki świata po angielsku

Fiszki with current wordsset.

English word:

Polish word: