Check Your knowledge

Current set - Życie - Life - małżeństwo cz.2

Fiszki with current wordsset.

English word:

Polish word: