Check Your knowledge

Current set - Środowisko słówka

Fiszki with current wordsset.

English word:

Polish word:  

  

Angielski w Pytaniach
angielski pytania
kontrukcja enjoy + ing
nauka angielskiego
ucz się angielski w pytaniach
nauka angielskiego
kontrukcja enjoy + ing