Sprawdź ile znasz słówek z tego zestawu

Słówka z zestawu: Czasowniki określające czynności

Test with current wordsset.