Check Your knowledge

Current set - Środowisko słówka

Test with current wordsset.
Angielski w Pytaniach
kontrukcja enjoy + ing
sprawdź się angielski w pytaniach
nauka angielskiego
kontrukcja cannot stand doing something
nauka angielskiego
nauka angielskiego