WHAM! 'LAST CHRISTMAS' - TŁUMACZENIE + OBJAŚNIENIA

Last Christmas
I gave you my heart
But the very next day
You gave it away
This year
To save me from tears
I'll give it to someone special

Last Christmas
I gave you my heart
But the very next day
You gave it away

(You gave it away)
This year
To save me from tears
I'll give it to someone special

(Special)

Once bitten and twice shy
I keep my distance
But you still catch my eye
Tell me baby
Do you recognize me?
Well
It's been a year
It doesn't surprise me
(Happy Christmas)
I wrapped it up and sent it
With a note saying "I love you"
I meant it
Now I know what a fool I've been
But if you kissed me now
I know you'd fool me again

Last Christmas
I gave you my heart
But the very next day
You gave it away

(You gave it away)
This year
To save me from tears
I'll give it to someone special

(Special)

Last Christmas
I gave you my heart
But the very next day
You gave it away
This year
To save me from tears
I'll give it to someone special

(Special)

A crowded room
Friends with tired eyes
I'm hiding from you
And your soul of ice
My god I thought you were
Someone to rely on
Me?
I guess I was a shoulder to cry on

A face on a lover

With a fire in his heart
A man under cover

But you tore me apart
Now I've found a real love

You'll never fool me again

Last Christmas
I gave you my heart
But the very next day
You gave it away

(You gave it away)
This year
To save me from tears
I'll give it to someone special

(Special)

Last Christmas
I gave you my heart
But the very next day
You gave it away
This year
To save me from tears
I'll give it to someone special

Special

A face on a lover

With a fire in his heart

(I gave you my heart)
A man under cover

But you tore him apart
Maybe next year

I'll give it to someone
I'll give it to someone special

Special

Someone

TŁUMACZENIE:

W zeszłe święta
Ofiarowałem ci swoje serce
Lecz już następnego dnia
Zawiodłaś je
W tym roku
By uchronić się od łez
Ofiaruję je komuś wyjątkowemu

W zeszłe święta
Ofiarowałem ci moje serce
Lecz już następnego dnia
Zdradziłaś je

(Zdradziłaś je)
W tym roku
By oszczędzić sobie łez
Ofiaruję je komuś wyjątkowemu

(Wyjątkowemu)

Nauczony przykrym doświadczeniem
Trzymam się z dala
Lecz wciąż przykuwasz mój wzrok
Powiedz mi, kochanie
Czy poznajesz mnie?
Cóż
Minął rok
Nie dziwi mnie to
(Wesołych Świąt)
Zawinąłem to i wysłałem

Z notką mówiącą: "Kocham cię"
Naprawdę tak myślałem
Teraz już wiem jakim byłem głupcem
Ale gdybyś mnie teraz pocałowała
Wiem, że znów byś mnie nabrała

W zeszłe święta
Ofiarowałem ci swoje serce
Lecz już następnego dnia
Porzuciłaś je

(Porzuciłaś je)
W tym roku
By uchronić się od łez
Ofiaruję je komuś wyjątkowemu

(Wyjątkowemu)

W zeszłe święta
Ofiarowałem ci moje serce
Lecz już następnego dnia
Zdradziłaś je
W tym roku
By oszczędzić sobie łez
Ofiaruję je komuś wyjątkowemu

(Wyjątkowemu)

Pokój pełen ludzi
Przyjaciele o zmęczonych oczach
Ukrywam się przed tobą
I twoją oziębłą duszą
Mój Boże, myślałem, że jesteś

Kimś, na kim można polegać
A ja?
Chyba byłem ramieniem, na którym mogłaś się wypłakać

Fałszywa mina na twarzy kochanka

Z żarem w sercu
Facet udający kogoś innego

Lecz ty rozdarłaś moje serce
Teraz, kiedy odnalazłem prawdziwą miłość

Już nigdy więcej mnie nie ogłupisz

W zeszłe święta
Ofiarowałem ci swoje serce
Lecz już następnego dnia
Porzuciłaś je

(Porzuciłaś je)
W tym roku
By uchronić się od łez
Ofiaruję je komuś wyjątkowemu

(Wyjątkowemu)

W zeszłe święta
Ofiarowałem ci moje serce
Lecz już następnego dnia
Zdradziłaś je
W tym roku
By oszczędzić sobie łez
Ofiaruję je komuś wyjątkowemu

Wyjątkowemu

Fałszywa mina na twarzy kochanka

Z żarem w sercu

(Ofiarowałem ci swoje serce)
Facet udający kogoś innego

Lecz ty rozdarłaś mu serce

Może za rok
Ofiaruję je komuś

Ofiaruję je komuś wyjątkowemu

Wyjątkowemu

Komuś

OBJAŚNIENIA:

very - przymiotnik very został użyty w piosence, aby uwypuklić znaczenie stojącego po nim rzeczownika (next day) ((used to add emphasis to a noun) exact or particular: The letter was sent on Monday from Munich and arrived in London the very next day); w tym znaczeniu można go tłumaczyć w zależności od kontekstu: sam, ten, właśnie ten, zaraz, już, prawdziwy, identyczny, absolutny i in. (np. This is the very book I've been looking for all month - właśnie ta książka); the very next day można przetłumaczyć, jako: zaraz (już) następnego dnia.

gave it away - to give away to tzw. Phrasal Verb, który w piosence został użyty w znaczeniu: zdradzić, zawieść, porzucić (to betray, to fail or desert especially in time of need); z reguły czasownik ten używany jest w trochę innym znaczeniu: wyjawić, zdradzić (tajemnicę, informacje itp.) (to let someone know something that should be kept secret, often by mistake: It was meant to be a surprise until Caroline gave it away); jest to tzw. seperable phrasal verb (rozdzielny phrasal verb), w którym dopełnienie (it) może (a jeśli jest to zaimek osobowy, np. it, musi) występować pomiędzy właściwym czasownikiem (give), a jego partykułą (away); porównaj: Turn off the light lub Turn the light off, ale tylko: Turn it off (nie: Turn off it).

save - to save somebody from something - ocalić / uratować / uchronić kogoś od czegoś / przed czymś lub: oszczędzić komuś czegoś (to make or keep (someone or something) safe from danger or harm, or to make it possible for someone to be spared from a situation or activity: It will save me from having to decide).

once bitten and twice shy - powiedzenie 'Once bitten, twice shy' oznacza, że jeśli coś, co zrobiłeś miało złe konsekwencje w przeszłości, nie masz chęci ponownie podejmować podobnego ryzyka (saying 'Once bitten, twice shy' means that if something you did had a bad result in the past, you are often unwilling to take a similar risk again); na j. polski można je przetłumaczyć: nauczony przykrym doświadczeniem.

keep my distance - to keep one's distance - trzymać się z dala, nie podchodzić (nie zbliżać się) (to keep your distance means to not go to near: You should keep your distance from the black horse - he tends to bite); czasownik to keep został tu użyty w znaczeniu: utrzymywać, zachowywać (to (cause to) stay in a particular place or condition: Can't you keep that dog of yours under control?).

catch my eye - idiomatyczne wyrażenie to catch someone's eye oznacza: zwracać (na siebie) czyjąś uwagę, przykuwać czyjś wzrok (to be noticed by someone because you are looking at them, or to be attractive or different enough to be noticed by people: She lit a cigarette while he tried to catch the waiter's eye).

wrapped it up - tzw. Phrasal Verb to wrap up oznacza: pakować, owijać, zawijać (to cover something in paper, cloth, or other material, especially in order to give it to someone as a present or in order to protect it: I haven't wrapped up her Christmas present yet); jest to tzw. seperable phrasal verb (rozdzielny phrasal verb), w którym dopełnienie (it) może (a jeśli jest to zaimek osobowy, np. it, musi) występować pomiędzy właściwym czasownikiem (wrap), a jego partykułą (up); porównaj: Wrap that glass up lub Wrap up that glass, ale tylko: Wrap it up (nie: Wrap up it).

meant - czas przeszły czasownika to mean, w piosence w znaczeniu: mówić / myśleć serio (bez żartów) (to be serious about something that you have said: I'll take that sandwich away if you don't eat it properly - I mean it!).

if you kissed...you'd fool - konstrukcja nazywana II okresem warunkowym, składająca się ze zdania warunkowego (po if), w którym występuje czasownik w czasie przeszłym (kissed), oraz skutku, w którym występuje czasownik w formie podstawowej poprzedzony czasownikiem modalnym would (would fool, 'd fool); okresu tego używamy w sytuacji, kiedy mocno wątpimy w możliwość realizacji wypowiadanych słów (autor piosenki wątpi, że jego ukochana pocałuje go).

you'd fool, fool - you would fool (zobacz uwagi powyżej); czasownik to fool oznacza: oszukiwać, nabierać, ogłupiać (to trick someone into believing something: We weren't fooled by his promises).

thought you were - myślałem, że jesteś; konstrukcja ta ma strukturę mowy zależnej: (Direct Speech) You are someone to rely on - (Reported Speech) I thouht you were someone to rely on, w której czasownik are zmienia się (zgodnie z zasadami następstwa czasów) na were, tzn. "cofa się" o jeden stopień w przeszłość.

someone to rely on - ktoś, na kim można polegać; jest to typowa dla j. angielskiego konstrukcja: rzeczownik / zaimek (somone) + bezokolicznik z to (to rely on), który ma znaczenie podobne do znaczenia zdań rozpoczynających się od zaimków względnych (np. who, which) i służy do wyrażenia celu, przeznaczenia, np. something to eat (coś do jedzenia); jeśli na końcu takiej konstrukcji znajduje się przyimek (on), odnosi się on do rzeczownika / zaimka, np. Could I have something to sit on?

rely on - tzw. Phrasal Verb to rely on oznacza: polegać na, ufać (to depend on or trust (someone or something): I rely on you for good advice); jest to tzw. inseparable phrasal verb (nierozdzielny phrasal verb), w którym dopełnienie (np. someone) nie może występować pomiędzy właściwym czasownikiem (rely), a jego partykułą (on), nie można zatem powiedzieć: rely someone on (porównaj uwagi do gave it away).

guess - (język potoczny) sądzić, przypuszczać ((informal) to think or believe: My train leaves in an hour, so I guess I'd better be going now); na j. polski często tłumaczy się guess używając słowa: chyba.

a shoulder to cry on - idiomatyczne wyrażenie, które tłumaczy się jako: ramię, na którym można się wypłakać, tzn. ktoś, kto ofiaruje ci współczucie, kiedy jesteś zmartwiony (someone who gives you sympathy when you are upset: My father had just died and I needed a shoulder to cry on); jest to przyklad typowej dla j. angielskiego konstrukcji: rzeczownik / zaimek (shoulder) + bezokolicznik z to (to cry on), który ma znaczenie podobne do znaczenia zdań rozpoczynających się od zaimków względnych (np. who, which) i służy do wyrażenia celu, przeznaczenia, np. something to eat (coś do jedzenia); jeśli na końcu takiej konstrukcji znajduje się przyimek (on), odnosi się on do rzeczownika / zaimka, np. Could I have something to sit on?.

a face on a lover - (fałszywa) mina (wyraz twarzy) na twarzy kochanka; rzeczownik face występuje tu w znaczeniu: falszywa (udawana) mina (wyraz twarzy, oblicze) (an outward appearance that does not show the true nature of somebody’s feelings or situation or is intended to deceive: Even after a third defeat he was still putting on a brave face); w piosence chodzi oto, że jej bohater skrywa swoje prawdziwe uczucia, jego twarz ich nie pokazuje.

under cover - idiomatyczne wyrażenie opisujące kogoś, kto udaje, że jest kimś innym, aby zrobić coś bez bycia zauważonym (pretending to be someone else in order to do something without being noticed: He was working under cover to get information on the drug dealers).

tore me apart, tore him apart - czas przeszły tzw. Phrasal Verb to tear (somebody) apart: rozedrzeć (komuś) serce (to make someone feel very unhappy: I know that I'll never live with my kids and it tears me apart); jest to tzw. seperable phrasal verb (rozdzielny phrasal verb), w którym dopełnienie (me, him) może (a jeśli jest to zaimek osobowy, np. me, musi) występować pomiędzy właściwym czasownikiem (tore), a jego partykułą (apart); porównaj: Take off your shoes lub Take your shoes off, ale tylko: Take them off (nie: Take off them).

now - słowo to występuje w piosence, jako spójnik wyjaśniający nową sytuację, tłumaczony na j. polski: teraz, gdy (you use now to give an explanation of a new situation: Now I've got my own car I don't get as much exercise as I used to); w tym znaczeniu now często występuje w połączeniu ze słowem that: She's enjoying the job more now (that) she's got more responsibility.