put

Phrasal verbs z put - lista czasowników tzw frazowych składających się z put oraz przysłówka/przyimka
Uwaga