find

Phrasal verbs with "find" - Czasowniki frazowe - Phrasal Verbs z czasownikiem "find" - wykaz czasowników frazowych wraz z wyjaśnieniem i wieloma przykładami.
Formy nieregularne: past tense 'found out' past participle 'found out'