doll

Phrasal verbs with "DOLL" - Czasowniki frazowe - Phrasal Verbs z czasownikiem "DOLL" - wykaz czasowników frazowych wraz z wyjaśnieniem i wieloma przykładami.
Co oznacza doll up? Doll up, doll yourself up - robić się na bóstwo, wyszykować się Uwaga: Określenie to jest czasem używane z dezaprobatą