burn

Phrasal verbs with burn - Czasowniki frazowe - Phrasal Verbs z czasownikiem burn - lista czasowników frazowych wraz z wyjaśnieniem i przykładami.
Uwaga: For upright things--trees, buildings, etc.--only. Uwaga: