bring

Czasowniki frazowe - Phrasal Verbs z czasownikiem bring - lista czasowników frazowych wraz z wyjaśnieniem i przykładami.