Typowe błędy popełniane przez Polaków uczących się języka angielskiego

Polacy, tak jak wielu innych uczących się języka angielskiego, napotykają na wiele unikalnych wyzwań. Pochodzą one zarówno z różnic językowych, jak i z braku pewnych dźwięków w ich ojczystym języku, co często prowadzi do typowych błędów. Przyjrzyjmy się bliżej tym kwestiom.

1. Wyzwania związane z wymową

Jednym z pierwszych problemów, z jakimi Polacy zetknęli się ucząc się angielskiego, jest wymowa. Mając fonetyczny alfabet w języku polskim, można by pomyśleć, że przechodzenie na angielski będzie łatwe, ale to nie jest prawda.

 • Dźwięki 'th': Zarówno dźwięk 'th' z głosem (jak w "this") jak i bez głosu (jak w "thing") stanowią problem. Wiele osób uczących się może wymawiać "this" jako "dis" lub "thing" jako "ting".

  Przykład: Zamiast mówić "I think" (Myślę), może wyjść "I tink".

  Porada: Aby opanować ten dźwięk, umieść koniuszek języka na górnych zębach. Delikatnie dmuchnij dla 'th' bez głosu i dodaj drgania strun głosowych dla 'th' z głosem.

 • Samogłoski: Ogromna różnorodność samogłoskowych dźwięków angielskich może być zniechęcająca. Dźwięki takie jak "a" w "bat", "father" i "cake" różnią się, co może być wyzwaniem dla Polaków.

  Przykład: "Bat" może być wymawiane jak "bot" lub "bait".

  Porada: Osłuchanie się z angielskim pomaga! Słuchaj native speakerów, podcastów czy oglądaj filmy po angielsku. Naśladowanie jest potężnym narzędziem do nauki.

2. Fałszywi przyjaciele

Mimo pewnej wspólnej historii języków angielskiego i polskiego, istnieją słowa, które wyglądają myląco podobnie, ale mają różne znaczenia.

 • Actual vs. Aktualny: Podczas gdy "actual" w angielskim oznacza coś prawdziwego lub rzeczywistego, w języku polskim "aktualny" odnosi się do czegoś, co jest aktualne lub najnowsze.

  Przykład: Mówienie "The actual news" (Aktualne wiadomości) odnosząc się do najnowszych informacji.

  Porada: Prowadź dziennik takich słów. Z czasem aktywne używanie ich w zdaniach umocni Twoje zrozumienie.

 • Fabric vs. Fabryka: "Fabric" po angielsku oznacza materiał, podczas gdy "fabryka" w języku angielskim factory.

3. Problemy gramatyczne

Gramatyka to szerokie pole, ale istnieją pewne elementy, które systematycznie mylą Polaków.

 • Przyimki: Niuanse między "in", "on" i "at" mogą być mylące.

  Przykład: Mówienie "I'm on the kitchen" zamiast "I'm in the kitchen" (Jestem na kuchni zamiast Jestem w kuchni).

  Porada: Grupuj działania według przyimka. Na przykład wymień wszystkie czynności lub rzeczy, dla których używałbyś "on": on a bus (w autobusie), on a plane (w samolocie), on television (w telewizji).

 • Użycie artykułów: Brak artykułów w języku polskim sprawia, że ich stosowanie w angielskim jest trudne.

  Przykład: Mówienie "I have cat" zamiast "I have a cat" lub "I have the cat" (Mam kota zamiast Mam kota lub Mam tego kota).

  Porada: Wizualne wskazówki pomagają. Oznacz przedmioty wokół swojego domu używając "a" lub "an" i "the" tam, gdzie to właściwe.

4. Dosłowne tłumaczenia

To pułapka, w którą wpadają wielu uczących się języków, i Polacy nie są wyjątkiem.

 • Dosłowne tłumaczenia: Zwroty takie jak "Na zdrowie" po kichnięciu są dosłownie tłumaczone jako "For health", ale po angielsku mówimy "Bless you" (Na zdrowie).

  Porada: Zamiast tłumaczyć dosłownie, myśl o intencji lub znaczeniu za danym wyrażeniem, a następnie znajdź jego angielski odpowiednik.

5. Kolejność słów

Struktura zdań może czasami być myląca podczas przechodzenia z języka polskiego na angielski.

 • Miejsce przysłówka: "I always am reading books" może wydawać się poprawne strukturalnie po polsku, ale po angielsku powinniśmy mówić "I am always reading books" (Zawsze czytam książki).

  Porada: Dziel zdania na fragmenty. Zidentyfikuj podmiot, orzeczenie, dopełnienie i przysłówek. Często pomoże to w poprawnym ułożeniu ich w zdaniu po angielsku.

Podsumowanie

Dla Polaków nauka języka angielskiego to satysfakcjonująca podróż pełna unikalnych wyzwań. Jednakże poprzez zidentyfikowanie tych wspólnych trudności i skoncentrowanie się na nich droga do biegłości staje się jaśniejsza. Z zaangażowaniem i stałą praktyką, w połączeniu z immersją i aktywną nauką, opanowanie angielskiego jest w pełni osiągalne.