Tworzenie czasowników ING

Utwórz gerund z bezokolicznia stosując zasady podane w artykule Tworzenie formy ing

Angielski w Pytaniach

nauka angielskiego
phrasal verbs - angielski w pytaniach
angielski w pytaniach quiz
nauka angielskiego
nauka angielskiego
angielski pytania