gramatyka

Passive voice revision - ćwiczenia strona bierna


Przyimek na końcu zdania

Przyimek na końcu zdania.

Wiele osób uczących się angielskiego często spotyka się z przyimkiem znajdującym się na końcu zdania. Nie jest to błędem językowym, lecz jest to zabieg powszechnie stosowany przez rodzimych użytkowników tego języka.


So vs. such

Zasady użycia SO i SUCH, różnice i podobieństwa.


Adverbs of frequency - przysłówki częstotliwości

Przysłówki częstotliwości (używane głównie z Present Simple) odpowiadają na pytanie "Jak często" - czyli op


Present Perfect vs. Present Perfect Continuous

The use and the structure:

  1. Present perfect is used to:


Subskrybuj zawartość