Trójwyrazowe phrasal verbs

Phrasal verbs składające się z trzech wyrazów, np come up with, get away from, itd. Po kliknięciu w każdy phrasal verb otworzy się podstrona ze szczegółowymi wyjaśnieniami i przykładami użycia

Three-part phrasal verbs Definitions in Polish Definitions
come up with znaleźć coś (np. rozwiązanie problemu) To contribute, for example a suggestion, plan, idea, money
get away from uciec od czegoś, wyrwać się skądś To take a short break, to leave and be able to separate oneself from one’s environment for a short time
get away with ujść z czymś na sucho, uniknąć kary za coś To escape blame or punishment
get up to przeskrobać coś (zrobić coś trochę złego, niepoprawnego) To become involved in, for example mischief
keep up with nadążać za kimś, dotrzymywać komuś kroku, utrzymywać ten sam poziom To strive to be on equal terms with the common trend, for example fashion
live up to żyć zgodnie z czymś, spełniać oczekiwania To meet expectations
look down on patrzeć na kogoś z góry, pogardzać kimś To disrespect or disregard
look forward to oczekiwać na coś z niecierpliwością To be excited about something in the future
look up to patrzeć na kogoś z podziwem, podziwiać kogoś To admire someone
put up with znosić coś To endure