Kolokacje z czasownikiem TAKE

Wyrażenia z take - kolokacje

Lista wyrażeń, przy których używa się czasownika take wraz z tłumaczeniem

Krótkie opowiadanie w formie listu z wykorzystaniem kolokacji z take

Hi, 

We're so glad we decided to take a holiday here. Yesterday we took a trip to the mountains.

First we took a train to a little town and then we took a bus going to various villages and got off when we saw one that we took a liking to. Of course, we were taking a risk as we didn't know exactly what we'd find there. But we were lucky. Some kids took an interest in us and showed us some great places. We took a lot of photos

Have you done anything yet about your job? I'd take a chance and leave if I were you. No point in staying somewhere where the boss has taken a dislike to you! Take advantage of being in London - there are always plenty of jobs there. You'll soon find something else, so take action, that's my advice. Good luck!

 

Lista kolokacji z take z tłumaczeniem

 • take a break - zrobić sobie przerwę
 • take a chance - zaryzykować, podjąć ryzyko
 • take a deep breath - wziąć głęboki oddech (aby się uspokoić i dodać sobie odwagi, najczęściej zanim zrobimy coś niebezpiecznego lub stresującego)
 • take a look - spojrzeć, rzucić okiem
 • take a nap -zdrzemnąć się, zrobić sobie drzemkę
 • take a picture, take a photograph - robić zdjęcie
 • Could you take a picture for us? - Czy mógłbyś zrobić nam zdjęcie?

 • take a rest / a break - odpocząć
 • take a risk - to do something although you know that something unpleasant or dangerous could happen - podjąć ryzyko
 • take a seat - zająć miejsce, usiąść
 • take a step - zrobić krok
 • take a taxi / bus / plane - wziąć taksówkę, itd
 • take a while - zająć chwilę
 • take action - podejmować działanie
 • take advantage of somebody - wykorzystywać kogoś
 • take advantage of something - skorzystać z czegoś, wykorzystać coś (np. sytuację)
 • take somebody's advice - (follow somebody's advice) - posłuchać czyjejś rady
 • take care! - Trzymaj się!, Uważaj na siebie!
 • take charge - przejmować kontrolę
 • take an exam - pisać egzamin
 • take five - wziąć pięć minut przerwy
 • take it - znosić, cierpieć, wytrzymać
 • take it easy, take things easy - odprężyć się, zrelaksować się
 • take it for granted - to believe that sth is true without checking or thinking about it. - traktować jak coś oczywistego; brać coś za rzecz naturalną, oczywistą, nie doceniając jej
 • take off (plane) - when the aircraft leaves the ground and starts to fly.
 • take part (in an event) - brać udział (w wydarzeniu)
 • take place - mieć miejsce, zdarzyć się, odbyć się
 • take responsibility for something - brać na siebie odpowiedzialność za coś, brać odpowiedzialność za coś
 • take somebody for a drive -wziąć kogoś na przejażdżkę
 • take something too far - posuwać się za daleko
 • take steps - podjąć kroki, podjąć środki
 • take the lead - przejąć inicjatywę
 • take the temperature - take measurement of how hot is your body.
 • take the time to - znaleźć czas, żeby
 • take your time - nie spieszyć się
 • take a break - zrobić sobie przerwę
  take a chance - zaryzykować
  take a look - spojrzeć
  take a rest - odpocząć
  take a seat - usiąść
  take a taxi - wziąć taksówką
  take an exam - zdawać egzamin
  take notes - notować
  take someone’s place - zabrać komuś miejsce
  take someone’s temperature - zmierzyć komuś temperaturę

 

Zobacz również

Kolokacje w angielskim