Listy

Artykuły opracowane w formie list, np 10 najpopularniejszych idiomów, itd
Przedstawiamy listę 10 ciekawych potocznych zwrotów po angielsku, które często używane są podczas rozmów. Zapewne nie ma ich w typowych czytankach w książkach do nauki angielskiego, ale warto je...
10 najczęściej źle wymawianych słów przez osoby uczące się języka angielskiego.
Lista 150 słów w języku angielskim, które występują zarówno jako czasowniki (to do) oraz jako rzeczowniki.