Kolokacje z czasownikiem SAVE

Kolokacje z czasownikiem save

save electricity - oszczędzać energię elektryczną
save energy - oszczędzać energię
save money - zaoszczędzić pieniądze
save one’s strength - oszczędzać własne siły
save someone a seat - zająć komuś miejsce
save someone’s life - uratować czyjeś życie
save something to a disk - zapisać coś na dysk
save space - oszczędzać przestrzeń
save time - oszczędzać czas
save yourself the trouble - oszczędzić sobie kłopotu