Kolokacje z czasownikiem GET

Lista kolokacji z get - najpopularniejsze wyrażenia zawierające słowo GET

EXPRESSIONS WITH GET - wyrażenia z get

 • get better - poczuć się lepiej
 • I hope your mom will get better soon - Mam nadzieję, że wkrótce twoja mama poczuje się lepiej.

 • get a good mark
 • get the wrong idea - mieć mylne wrażenie
 • get / Be / Keep in touch with = in communication with someone by going to see them, speaking to them or writing to them
 • get a haircut
 • get a shock = get a big, unpleasant surprise
 • get an idea
 • get angry
 • get cancer / flu
 • get ill / well / wet
 • get into trouble (run into trouble) - wpaść w tarapaty
 • get lost - zgubić się ale get lost! - spadaj! odczep się!
 • get married / killed / divorced
 • get off (a bus / train) = leave a bus, a train
 • get on (a bus / a train) = go onto a bus, train
 • get on well with somebody - być w dobrych stosunkach z kimś
 • He doesn't get on well with his brother. - On nie jest w dobrych stosunkach ze swoim bratem.

 • get ready
 • get rid of something throw something away or give something to someone because you do not want it
 • get something back if you get something back, something that you had before is given to you
 • get something wrong produce an answer or result that is not correct
 • get to a place arrive at a place
 • get to the bottom of something discover the truth about a situation
 • get upset sad, worried or angry about something
 • Kolokacje z czasownikiem get

  get a job - dostać pracę
  get a shock - dostać szoku
  get angry - zełościć się
  get divorced - rozwieść się
  get drunk - upić się
  get frightened - przestraszyć się
  get home - wracać do domu
  get lost - zgubić się (także spadaj!)
  get married - wziąć ślub
  get nowhere - udać się do nikąd
  get permission - uzyskać pozwolenie
  get pregnant - zajść w ciążę
  get ready - przygotować
  get started - zacząć
  get the impression - odnosić wrażenie
  get the message - otrzymać komunikat
  get the sack - być wylanym z pracy
  get upset - denerwować
  get wet - zmoknąć
  get worried - martwić się