Kolokacje z czasownikiem BREAK

Kolokacje z czasownikiem BREAK

break a habit - przełamać nawyk
break a leg - złamać nogę w sensie powodzenia!
break a promise - złamać obietnicę
break a record - pobić rekord
break a window - wybić okno
break someone’s heart - złamać komuś serce
break the ice - przełamać lody
break the law - łamać prawo
break the news to someone - przekazać komuś wiadomości
break the rules - łamią zasady