Job

business english, job vocabulary

Job

Vocabulary


to be in charge of/responsible for + noun/gerund
– być odpowiedzialnym za
to work for – pracować dla
to deal with – mieć do czynienia z
responsibilities/duties – obowiązki
to manage – kierować, zarządzać
to have experience in sth – mieć doświadczenie w
a full-time job – praca na cały etat
a part-time job – praca na pół etatu
a permanent job – stała praca
a temporary job – praca tymczasowa
to commute – dojeżdżać do pracy
to work in shifts – pracować na zmiany
(day/night) shift – (dzienna/nocna) zmiana
nine-to-five job – praca w standardowych godzinach (w Polsce od 8 do 16)

working hours – godziny pracy
to work from home – pracować w domu
to apply for a job – starać się o pracę
to work under a flexitime system – mieć ruchome godziny pracy
at work – w pracy

 


Adjectives used to describe work:
satisfying (przynosząca satysfakcję), exciting (ekscytująca), boring (nudna), dull (monotonna), tough (ciężka), demanding (wymagająca, trudna), mentally/physically tiring (mentalnie/fizycznie męcząca) etc.
 

My job

I am a front office manager. I work for a multinational chain of five-star hotels. I manage a team of four people and I am in charge of supervising the Front Office operation. My duties also include controlling and analysing departmental costs on an ongoing basis. It is a full-time job. I work in shifts so I am on the day shift one week and the night shift the next week. My job is demanding but at the same time satisfying and interesting.

 

Exercise

Put the following words into the text: 

manage work for nine-to-five in shifts responsible for

I (1) ...................... a large American car maker. As a project manager I (2) ........................ a team of 10 designers. I don’t work (3) .......................... but I have permanent working hours. It’s a (4) .............................. job. I am (5) ................................... making sure that each project is finished on time. 

Key: 1. work for 2. manage 3. in shifts 4. nine-to-five 5. responsible for
 

 

Fiszki - Job


numer