FISZKI - czasowniki, które sprawiają sporo kłopotów - confusing words

Fiszki: Słowa, które się wszystkim mylą - confusing words

Spokojnie, wczytuję słówka
Jeszcze sekundkę

 
 
1/44

English Polish
to ask pytać; prosić(REG)
to answer odpowiadać (REG)
to hold trzymać w ręku, w objęciach (IRR)
to keep trzymać w domu, w garażu itp. (IRR)
to become zostać kimś, stać się (IRR)
to stay zostać gdzieś (REG)
to buy kupować (IRR)
to sell sprzedawać (IRR)
to earn zarabiać (REG)
to save oszczędzać (REG)
to spend money wydawać pieniądze (IRR)
to wear nosić ubranie (IRR)
to bear dźwigać, utrzymywać, znosić (IRR)
to carry nosić bagaż, pieniądze, torbę (REG}
to care dbać, zależeć (komuś na czymś) (REG)
to look after opiekować się (REG)
to learn uczyć się (REG)
to teach uczyć kogoś (IRR)
to lend pożyczać komuś (IRR)
to borrow pożyczać od kogoś (REG)
to laugh śmiać się (REG)
laugh at sb / sth z kogoś / czegoś
to smile uśmiechać się (REG)
smile at sb / sth do kogoś / czegoś
to speak mówić, rozmawiać (IRR); często gdy mówi jedna osoba
to talk mówić rozmawiać (REG); mniej oficjalne niż speak
to say mówić, powiedzieć (IRR); gdy przytacza się czyjąś wypowiedź; zwykle z that;
to tell mówić, powiedzieć (IRR); gdy przytacza się polecenia lub porady; zawsze łączy się z rzeczownikiem lub zaimkiem oznaczającym osobę
tell sb to do sth powiedzieć komuś żeby coś zrobił
to forget zapomnieć (IRR)
to remember pamiętać (REG)
to remind przypominać (REG)
to wash myć, prać, czyścić za pomocą wody (REG)
to wash up zmywać
to clean czyścić, sprzątać (ogólne, wszelkie usuwanie brudu) (REG)
to wipe czyścić przez pocieranie wilgotną ściereczką
to dust czyścić przez pocieranie suchą szmatką
to brush czyścić szczotką
to sweep czyścić miotłą (np. zamiatanie)
to catch złapać (IRR)
to throw rzucić (IRR)
to bring przynieść (IRR)
to give dać (IRR)
to take wziąć (IRR)
to lose gubić, tracić (IRR)
to miss przeoczyć, chybić; tęsknić(REG)
to arrive przyjechać, przybyć (REG)
to leave odjechać, wyjechać (IRR)
to move ruszyć się; przeprowadzić się (REG)
to boil gotować się, wrzeć (REG)
to cook gotować (REG)
to prepare przygotowywać (obiad, pracę, referat itd.) (REG)
to match harmonizować, pasować do czegoś; (REG) kiedy rzeczy pasują do siebie kształtem, kolorem
to suit pasować do kogoś, być do twarzy, odpowiadać (REG); kiedy coś na kimś ładnie wygląda
to go with pasować do; (IRR) kiedy coś wygląda ładnie z czymś innym
to hear słyszeć (zmysł) (IRR)
to listen to słuchać (muzyki, rodziców itd.) (REG)
to realize zdawać sobie sprawę, uświadamiać sobie (REG)
to understand rozumieć (IRR)
to feel czuć (się) (IRR)"]
to smell czuć zapach, pachnieć, śmierdzieć (IRR)
to accept godzić się z czymś, przyjmować (do wiadomości) (REG)
to agree zgadzać się z kimś, na coś (with sb/sth), wyrażać zgodę (to sth) (REG)
to look patrzeć (REG)
to see widzieć (IRR)
to watch oglądać (REG)
to observe obserwować, zauważać (REG)
to notice zauważyć, dostrzec (REG)
to let pozwalać (IRR); łączy się od razu z rzeczownikiem lub zaimkiem
to allow pozwalać (REG); najczęściej w stronie biernej
to be allowed to mieć pozwolenie
to fall upadać, przewracać się, upaść; (IRR)
to drop upuścić coś(REG)
to rise podnosić, wznosić SIĘ; (IRR)
to raise podnosić COŚ; (REG)
to lie leżeć, kłaść SIĘ
to lay kłaść, położyć COŚ; (IRR),laid, laid)
to lie kłamać; (REG),lied, lied) f. ciągła: lying
to call dzwonić, nazywać, wzywać; (REG), często w stronie biernej: to be called,nazywać się
to name nazywać (po kimś), wymieniać imię, nazwisko, nazwę; (REG)
to come przychodzić, przyjeżdżać, nadchodzić (IRR)
to come back wracać
to come in zbliżać się, wejść
to come from pochodzić z
to come out wychodzić (dobrze/źle, na jaw), ukazywać