Ditch

Podstawowe znaczenie słowa DITCH to rów. Czy istnieją jeszcze jakieś inne znaczenia? Zaraz się przekonamy.

The farmer has decided to dig a ditch. Rolnik postanowił wykopać rów.

When I was a kid, I liked jumping over the ditch. Kiedy byłem dzieciakiem, lubiłem skakać przez rów

Słowo ditch może być rownież tłumaczone jako kanał czy fosa.

Czasownik ditch ma również kilka znaczeń, z czego najważniejsze to:

  • otoczyć rowem
  • porzucić
  • zrywać z kimś
  • wykoleić
  • wagarować
  • wodować przymusowo

Zresztą rzućmy okiem na te kolokacje

to ditch a plane - (wy)lądować przymusowo na morzu;

The pilot wasn't able to save the plane and decided to ditch. Pilot nie był w stanie uratowac samolotu więc zdecydował się lądować na wodzie.

to ditch a car - porzucać / porzucić samochód;

He ditched the stolen car in an alley. On porzucił kradziony samochód w bocznej uliczce.

to ditch a girl - porzucać / porzucić dziewczynę;

He ditched me in the park! Rzucił mnie w parku! (Zerwał ze mną w parku!)

Would he be able to ditch her and run off with the other woman? Czy on byłby w stanie porzucić ją i uciec z inną kobietą?

to ditch school - chodzić na wagary, iść na wagary, iść na wagary

I think I am gonna be in trouble for ditching math class again. Wydaje mi się, że będę miał kłopoty z powodu opuszczenia matematyki znowu.

Warto również pamiętać o tych wyrażeniach ze słowem DITCH

be dead in a ditch - martwy w rowie

If you don't give up drinking, they will find you one day dead in a ditch. Jak nie przestaniesz pić, to pewnego dnia Cię znajdą martwego w rowie.

last-ditch - rozpaczliwy, ostatni, ostateczny (zazwyczaj występuje ze słowem attempt bądź effort - last-ditch attempt / last-ditch effort)

Monica and Robert are making a last ditch effort to avoid a divorce. Monika i Robert wykonali ostateczny krok by zapobiec rozwodowi

to die in the last ditch - bronić się do ostatnich sił