Co to są Phrasal Verbs?

Phrasal Verbs - czasowniki złożone

Phrasal Verbs są najczęściej tłumaczone na język polski jako czasowniki złożone bądź czasowniki frazowe, a nawet frazalne. Szczególnie ta druga i trzecia nazwa jest ostatnio popularna.
Phrasal verbs składają się z czasownika i przysłówka (np along, about, round) lub przyimka (np: on, at, in)

Niektóre z czasowników frazowych są łatwe do zrozumienia z kontekstu, np come in (wejdź do). Niektóre są na tyle popularne, iż nawet nie zdajemy sobie sprawy iż są frazalami i używamy ich instynktownie. Część z fraz jednak to wyrażenia idiomatyczne, które mają specjalne znaczenia, w zależności od tego z jakich czasowników i przysłówków (lub przyimków) są zestawione. Ciężko więc domyślić się znaczenia, jeśli się ich wcześniej nie słyszało, np look up - znaczy sprawdzić w słowniku.

Należy pamiętać, iż czasowniki frazalne występują łącznie lub rozdzielnie. Jeśli mają dopełnienie, może ono występować za lub przed przysłówkiem (przyimkiem):

She took her jacket off = She took off her jacket. !!!

Zaimek zawsze występuje przed przysłówkiem:

She took it off.

Na naszej liście phrasal verbs, przy każdym czasowniku jest wyjaśnienie w języku angielskim, obok którego jest jego charakterystyka, np: separable, inseparable.

Inseparable znaczy, że dany phrasal verb nie może być rozłączany, czyli nie można nic wpisać pomiędzy czasownik a przysłówek. Separable znaczy oczywiście iż fraza może być rozłączana, np: look it up.

Nasza lista phrasal verbs znajduję się tu: phrasal verbs w angielskim. Możliwość wyszukiwania czasowników frazowych według czasownika głównego, wg pierwszej litery oraz alfabetycznie. Po kliknięciu na dany phrasal verbs wczyta się strona z dodatkowym wyjaśnieniem w języku angielskim, tłumaczeniem oraz przykładami użycia.