Body part - części ciała

Body parts - części ciała

 

Części ciała u kobiety i mężczyzny

Image:Human body features.png