Angielski dla wojskowych cz. VII

 • face veil - osłona twarzy, szalo-kominiarka
 • face - stanąć w obliczu czegoś, spojrzeć prawdzie w oczy
 • facilities - urządzenia, udogodnienia
 • false papers - fałszywy papier
 • FAP final assault position - pozycja wyjściowa do rozstrzygającego ataku
 • feature - obiekt, charakterystyczny przedmiot terenowy
 • to hold feature - utrzymać pozycję
 • FEBA forward edge of the battle area - przedni skraj obrony
 • feed - karmić się
 • fence - płot, ogrodzenie
 • ferry - prom
 • field - poligon
 • field in the field - w terenie, w polu
 • field glasses - lornetka polowa
 • field hospital - szpital polowy
 • field kitchen - kuchnia polowa
 • field of fire - pole ognia (strefa ognia)
 • field draft - umiejętność poruszania się w terenie
 • field manuals and regulations - regulaminy
 • fighter - samolot myśliwski (myśliwiec)
 • fighter-bomber - samolot myśliwsko-bombowy
 • fighter-ground attaca - myśliwiec atakujący cele naziemne
 • fighter-interceptor - myśliwiec przechwytujący
 • fighting order - pełne oporządzenie (mundur polowy)
 • file double file, single file - szyk w dwa rzędy, szyk w jeden rząd
 • file (document) - kartoteka
 • fire accuracy - celność
 • fire arc of fire, covering fire - strefa ognia, ogień osłaniający
 • fire and manoeuvre - prowadzić ogień i manewrować
 • fire small arms fire - ogień z broni małokalibrowej
 • supporting fire - wsparcie ogniowe
 • suppressive fire - ogień wiążący
 • under fire - pod ostrzałem
 • direct fire - ogień bezpośredni
 • indirect fire - ogień pośredni
 • 35. to cease fire - przerwać ogień36. to direct fire - skierować ogień37. to fire - wystrzelić38. to open fire, Fire! - otworzyć ogień, Ognia!39. to return fire - odpowiedzieć ogniem

 • fire engine - samochód pożarniczy
 • fire-control - kierowanie ogniem
 • firepower - siła ognia
 • firing live-firing - strzelanie ostrą amunicją
 • firing practice - strzelanie szkolne
 • firing range - strzelnica
 • first first aid - pierwsza pomoc
 • first aid kit - apteczka
 • first aid post - punkt medyczny
 • fit, to fit out - sprawny fizycznie, uzbroić
 • fitness - sprawność
 • fitting out - wyposażenie
 • flank, go right flanking - skrzydło, oskrzydlanie z prawej strony
 • flap - klapa
 • flare trip flare - rakieta sygnalizacyjna
 • fleet - flota
 • fleet air arm - lotnictwo morskie
 • flexibility - elastyczność, wielofunkcyjność
 • FLOT front line own troops - przedni skraj wojsk własnych
 • fly to fly - lecieć
 • foe - wróg
 • follow - wykonywać, słuchać, rozumieć
 • footbridge - kładka
 • force - siła, moc, przemoc
 • forced landing - lądowanie wymuszone
 • forecast - prognoza
 • foreground - przedpole
 • foresight - muszka
 • forest - las
 • form for a roll-call - zbiorą się do apelu
 • form to form up - zebrać się, ugrupować
 • formation arrowhead formation - formacja wojskowa, szyk w trójkąt
 • 72. diamond formation - szyk w rąb73. to keep in formation - utrzymać szyk74. to take up formation - przyjąć ugrupowanie

 • forward area - przedni skraj, przedpole
 • fork - widelec
 • forward slope - wysunięte zbocze
 • frequency - częstotliwość
 • fresh water - woda słodka
 • frigate - fregata
 • front pouch - przedni zasobnik
 • fuel - paliwo
 • full kit - pełny zestaw
 • fuselage - kadłub samolotu
 • fuze / fuse - zapalnik