Angielski dla wojskowych cz. V

 • daily detail - porządek dnia
 • damage to damage - zniszczyć
 • danger - niebezpieczeństwo
 • DGG guided-missile destroyer - niszczyciel pocisków samo-sterujących
 • dead Grodnu - teren osłonięty (pole martwe)
 • deal - ajmować się
 • debriefing - odprawa - omówienie
 • deception - wprowadzenie w błąd
 • decide - decydować
 • decision - decyzja, zdecydowanie
 • deck - pokład
 • decommission to decommission - zwolnić ze służby zawodowej
 • decontamination point - punkt odkażania
 • defeat - porażka, pobić, pokonać
 • defence (def) active defence - obrona, obrona aktywna
 • a. all round defence - obrona okrężna

  b. defence in depta - obrona w głębi

  c. hasty defence - obrona doraźna

  d. passive defence - obrona bierna

  e. planned defence - obrona wcześniej przygotowana

 • defeat to defekt - pokonać
 • defensive position - pozycja obronna
 • demolitions - wysadzać, niszczyć
 • demonstration (demo) - pokaz
 • departament - wydział
 • deploy to deploy - rozmieścić, rozwinąć
 • deployment - rozmieszczenie, rozwinięcie
 • depta - głębokość ugrupowania
 • depth charge - bomba głębinowa
 • desk - biurko
 • desperate - zrozpaczony
 • destroy to destroy (a target) - zniszczyć cel
 • destroyer - niszczyciel
 • detachment (det) - pododdział
 • detail daily detail - porządek dnia
 • detect to detect (a target) - wykryć cel
 • develop - rozwijać się nabawić się
 • diamond formation - szyk w romb
 • dig to dig in - okopać się
 • dimensions (of a ship) - wymiary (okrętu)
 • directions - kierunki, wytyczne
 • discipline - dyscyplina, kara
 • discharger, smoke discharger - wyrzutnia granatów dymnych
 • disguise - maskowanie, środki maskujące
 • distance - odległość
 • ditch - okop, rów
 • divide - dzielić się
 • division (div) - dywizja
 • diversion (of traffic) - zmiana ruchu, objazd
 • divert to divert - zmienić kierunek
 • double to double - podwoić tempo
 • double file - szyk w dwa rzędy
 • draught - zanurzenie
 • draw to draw stres - pobrać zaopatrzenie i sprzęt z magazynu
 • dress uniform - mundur galowy
 • dresing - opatrunek
 • dressing station - punkt opatrunkowy
 • drill - musztra
 • drill ambush drill, attack drill - ćwiczenie zasadzki, ćwiczenie ataku
 • drop Drop! (to drop down) - Padnij!
 • to drop a bomb (from aircraft) - zrzucić bombę
 • duty to be on duty - być na służbie
 • duty NCO duty non-commissioned officer - podoficer dyżurny
 • duty officer - oficer dyżurny