Angielski dla wojskowych cz. X

 • jacket   combat jacket - kurtka polowa
 • jamming - aktywne zakłócanie
 • jeep - samochód osobowo-terenowy
 • jet aircraft - samolot odrzutowy
 • jet engine  - silnik odrzutowy
 • jetty - molo
 • join  to join the army - wstąpić do wojska
 • joint-service (JS) - połączone rodzaje wojsk
 • keep  to keep a peace - utrzymywać pokój
 • to keep low - trzymać się blisko ziemi
 • kit - wyposażenie, ekwipunek
 • kit  personal kit - zestaw, zestaw osobisty
 • sterilising kit - pakiet do sterylizacji
 • knot (speed) - węzeł