Angielski dla wojskowych cz. VIII

 • garage (for military vehicles) - warsztat naprawy pojazdów
 • garrison - garnizon
 • garrison commander - dowódca garnizonu
 • gather  to gather intelligence - zbierać dane rozpoznawcze
 • grenade    high explosive grenade - granat,  granat obronny
 • smoke grenade - granat dymny
 • ground Demence - obrona naziemna
 • to cover ground - pokonać przeszkody terenowe
 • hold ground - utrzymać teren
 • open ground - teren odkryty
 • ground zero - punkt zerowy wybuchu
 • group    gun group - grupa żołnierzy prowadząca ogień wiążący
 • rifle group - grupa szturmowa
 • guard    guard duty,   to guard - warta,  służba wartownicza, ochraniać
 • guard commander                                
 • guardroom - wartownia
 • guerrilla operation - działania partyzanckie
 • guided missile - rakietowy pocisk kierowany
 • gun  machine-gun,  submachine gun - pistolet,  pistolet maszynowy, karabin masz.
 • gun layer - ładowniczy
 • gun mounting - podstawa działa
 • gun troop - pododdział artylerii
 • gun-armed - uzbrojone działo
 • gunner - artylerzysta, działowy
 • gym   gymnasium - sala gimnastyczna