Angielski dla wojskowych cz. VI

 • easterly - wschodni
 • easy to handle - łatwy w obsłudze
 • ECM electronic countermeasures - przeciwdziałanie elektroniczne
 • edge forward edge of the battle area - przedni skraj rejonu walki
 • embankment - nasyp, wał
 • employ to employ (in action) - wziąć udział w akcji
 • enemy (en) - nieprzyjaciel
 • encode to encode - kodować
 • endanger - zagrażać
 • endurance - wytrzymałość
 • engage to engage - wejść, wprowadzić do walki
 • engagement - starcie
 • engine - silnik
 • engineers (engr) - wojska inżynieryjne
 • ensign - bandera
 • equip to be equipped - wyposażony w
 • equipment (military) - sprzęt wojskowy
 • escape - umknąć, uciec, uniknąć
 • essential - zasadniczy
 • establish to establish contact (radio) - nawiązać łączność
 • estimated time of arrival ETA - planowany czas przybycia
 • estimated time of departure ETD - planowany czas wyruszenia
 • estimated time of return ETR - planowany czas powrotu
 • electronic warfare (EW) - wojna elektroniczna
 • excuse - wymówka
 • exercise (Ex) - ćwiczenia
 • execute to execute (of task) - wykonać zadanie
 • exercise area - rejon ćwiczeń
 • explode to explode - wybuchnąć
 • explosive charge to lay an explosive charge - ładunek wybuchowy, założyć ładunek wybuchowy
 • explosive - materiał wybuchowy
 • extended line - tyraliera