Angielski dla wojskowych cz. II

Angielski dla wojskowych

angielski dla wojskowych Słownictwo specjalistyczne związane z wojskiem - część druga.
1. AAC Army Air Cors - lotnictwo wojsk lądowych
2. AAW Anti Aircraft Warfare - działania wojsk przeciwlotniczych
3. Ability - zdolność
4. aboard - go aboard - zamustrować się, wejść na pokład
5. absent - absent without leave (AWOL)- na samowolnym oddaleniu
6. AC aircraft - samolot
7. AC Armoured Corps - wojska pancerne
8. Accommodate - zakwaterować
9. Accurate - celny, dokładny
10. acquire - to acquire a target - wybrać cel ataku
11. across country - na przełaj
12. active defence - obrona aktywna
13. active service - służba czynna
14. activity - działania (bojowe)
15. advance - to advance to contact - dążyć do kontaktu z nieprzyjacielem
16. advance party - szpica, grupa czołowa
17. aerial - powietrzny, lotniczy
18. aeroplane - samolot
19. agile - zwinny, ruchliwy
20. agality - zwinność, ruchliwość
21. AEW Airborne Early Warning - urządzenia wczesnego ostrzegania zainst. na samolocie
22. aim to, aim at - cel, wycelować do
23. aircraft - samolot
24. air defence - obrona przeciwlotnicza
25. air drop - desantowanie, zrzucanie na spadochronie
26. air force - siły powietrzne
27. air officer commanding - dowódca jednostki lotniczej
28. air support - wsparcie lotnicze
29. air, to air refuelling - powietrzne tankowanie samolotu
30. airborne - powietrzny
31. airborne troops - wojska powietrzno-desantowe
32. aircraft carrier - lotniskowiec
33. aircrew - załoga samolotu
34. airman - żołnierz wojsk lotniczych (lotnik)
35. alarm, to raise the alarm - ogłosić alarm
36. all-round defence - obrona okrężna
37. a lot of room - dużo miejsca
38. ambush - zasadzka
39. ammo, ammunition, round of ammunition - amunicja, nabój
40. armoured division - dywizja
41. anti-aircraft gun - działo przeciwlotnicze
42. anti-aircraft missile - rakietowy pocisk przeciwlotniczy
43. anti-personal mine (Apers mine) - mina przeciwpiechotna
44. anti-ship-missile - rakietowy pocisk przeciw-okrętowy
45. anti-submarine frigate - fregata do zwalczania okrętów podwodnych
46. anti-tank helikopter - śmigłowiec przeciwpancerny
47. anti-tank weapon - broń przeciwpancerna
48. apply - stosować
49. apply, to apply the safety catch - ustawić bezpiecznik w pozycji zabezpieczony
50. appointment - stanowisko, przydział służbowy
51. appreciation - ocena sytuacji (położenia)
52. approach to, approach iść - posuwać się w kierunku, podejść
53. approaches - drogi, ścieżki po których posuwa się nieprzyjaciel w czasie podch. do ob. ataku
54. arc, arc of fire - strefa ognia
55. area, area defence, built-up area - rejon obrony, rejon zabudowany
56. armament, main armament - uzbrojenie, główne uzbrojenie np. czołgu
57. armament officer - oficer uzbrojenia
58. armour - pancerz, bron pancerna
59. armour plated - płyta pancerna
60. ARMD DIV armoured division - dywizja pancerna
61. Armed - uzbrojony
62. armed forces - siły zbrojne
63. arm of service - rodzaj służby
64. armour, reactive armour - pancerz, reaktywny
65. armour-plated - pancerz pokryty płytami pancernymi
66. armoured - opancerzony
67. armoured bridge layer - most czołgowy
68. armoured personal carrier (APC) - transporter opancerzony
69. armoured reconnaissance vehicle (ARV) - opancerzony wóz rozpoznawczy
70. arms, small arms - uzbrojenie, broń, broń strzelecka
71. army - armia, wojska lądowe
72. army group - grupa armii
73. army number - wojskowy numer identyfikacyjny
74. ARRC Allied Rapid Reaction Corps - korpus sił szybkiego reagowania
75. arrest, to arrest - aresztować
76. arrowhead formation - szyk w kształcie ostrza strzały
77. artillery (arty) - artyleria
78. ashore - na lądzie
79. assault - atak
80. assault course - tor taktyczny
81. assault position - pozycja wyjściowa do ataku
82. assault ship - okręt desantowy pierwszego rzutu
83. assembly area (assay area) - rejon zbiórki
84. assume - przyjąć, wierzyć bez sprawdzania, założyć
85. ASW missile - pociski rakietowe do zwalczania okrętów podwodnych
86. ASW rocket launcher - wyrzutnia pocisków rakietowych
87. atk, anti-tank - przeciwczołgowy, przeciwpancerny
88. atomic - atomowy
89. attack, to press home an attack - atak, wykonać z impetem atak (ostateczny)
90. attack grill - ćwiczenia ataku
91. attend - uczęszczać
92. automatically - automatyczny
93. available - dostępny, osiągalny
94. aviation - lotnictwo
95. AWACS airborne warning and control - system powietrzny system wczesnego ostrzegania
96. axis of advance - oś natarcia