Życie studenckie

Polish wordEnglish wordWymowa
miasteczko uniwersyteckiecampus
akademikdormitory
mieszkać w akademikuto live in a dormitory
kwatera prywatnaprivate lodging
stołówka studenckacanteen
stypendiumgrant
otrzymać stypendiumto receive a grant
stypendium naukowescholarship
stypendystascholarship holder
cieszyć się życiem studenckimto enjoy student's life
brać studenckastudent company
kolega ze studiówcollege friend
przegadać całe noceto talk over nights
siedzieć do póznato sit up
związek studenckistudent's union
klub studenckistudent's club

Start quiz Polish-English

Start quiz English-Polish

Start fiszki