Życie - Life - małżeństwo cz.3

Polish wordEnglish wordWymowa
stara pannaspinster
ślub cywilnyregistry office wedding
ślub/weselewedding
ślub kościelnychurch wedding
świadectwo ślubucertificate
świadekbest man
urząd stanu cywilnegoregistry office
w separacjiseparated
wesele wedding
zamężnamarried
zaproszenieinvitation
żonawife
żonatymarried
srebrne godysilver wedding anniversary
złote godygolden anniversary

Start quiz Polish-English

Start quiz English-Polish

Start fiszki