Zaimki - Pronouns

Polish wordEnglish wordHistory
ci/te (którzy/które)these (that/who)
i/aand
jakiś/jakaś (o rzeczy nieokreślonej)some
każdy (osoba)everyone
każdy (z osobna)each (one)
każdy/każdaevery
kilka/kilkorosome/a few
który/-a/-e... (o osobach)who/that
który/-a/-e.... (o przedmiotach)that/which
tamci/te (którzy/które0those (that/who)
tamten/tamta/tamtothat
ten (który)that (which)
ten drugithe latter
ten pierwszythe former
wszyscyall of them/everyone
wszystko, coall that

Start quiz polish-english

Start quiz english-polish

Start fiszki