WORK - praca(rzeczowniki) II

Polish wordEnglish wordHistory
ubezpieczenie zdrowotnehealth insurance
gosposiahousekeeper
gospodyni domowahousewife
rozmowa kwalifikacyjnainterview
osoba ubiegająca się o pracęjob applicant
zakres obowiązkówjob description
stolarzjoiner
dziennikarzjournalist
sędziajudge
robotniklabourer
bibliotekarzlecturer
dyrektormanager
mechanikmechanic
pośrednikmidlleman
muzykmusician
kosiarznewsagent
nocna zmiananight shift
notariusznotary
powieściopisarznovelist
pielęgniarkanurse
biurooffice
malarzpainter
spółkapartnership
praca w niepełnym wymiarze godzinpart-time job
emeryturapension
emerytpensioner
pilotpilot
miejsce pracyplace of work
dramatopisarzplaywright
hydraulikplumber

Start quiz polish-english

Start quiz english-polish

Start fiszki


Comments

INTERVIEW

słowo interview znaczy nie tylko rozmowa kwalifikacyjna ale także wywiad