Unit 4 lesson 1

Polish wordEnglish wordWymowa
wspinać sięclimb up
To niezwykłe!That's amazing!
Ty nie możesz zabrać aparatu.You can't take a camera.
zbyt niebezpiecznetoo dangerous
przybyć na mostarrive at the bridge
włożyć specjalne ubranieput on special clothes
wzdłuż pomostualong a catwalk
wejść do wieżygo into the tower
wejść na drabinęclimb on the ladders
trudnydifficult
Było wiecznie. It was windy.
trochę straszniea bit scary
na szczycieat the top
fantastyczny widokfantastic view
zejść na dół jeszcze razclimb down again
samalone
łatwyeasy

Start quiz Polish-English

Start quiz English-Polish

Start fiszki