!!! The system of education

Polish wordEnglish wordWymowa
ocenianieassessment
ściągać na egzaminiecheat in an exam
zdać dobrze / źle egzamindo well / badly in an exam
oblewać egzaminfail an exam
próbny egzaminmock exam
zdawać egzaminpass an exam
powtarzać do egzaminurevise for exam
przystęppować po raz drugi do egzaminuretake / re-sit an exam
przystępować do egzaminutake an exam
egzamin końcowyschool-leaving exam
arkusz egzaminacyjnyexam paper
sprawdzać / poprawiać egzaminymark / correct exam papers
przygotować się do czegośprepare for sth
zrobić testdo a test
otrzymać wyniki testuget the results of a test
zdać testgive a test
test ztest in
uczyć się do egzaminustudy for an exam
szkoła pomaturalnacollage
szkoła średnia przyjmująca niezależnie od wynikówcomprehensive school (UK)
zajęcia do wyboruelective / optional courses
szkoła średnia z egzaminem wstępnymgrammar school (UK)
szkoła średnia 13-15l.junior high school (US)
żłobeknursery
świadectwo szkolnereport (US report card)
stypendiumscholarship
kształcenieschooling
szkoła średnia 14-18l. senior high school (US)
pożyczka studenckastudent loan
program nauczaniasyllabus, curriculum

Start quiz Polish-English

Start quiz English-Polish

Start fiszki