The Story of Hamlet Waverer

Polish wordEnglish wordWymowa
specializować się wspecialize into
współczesnycontemporary
zarządzać fabryką (prowadzić fabrykę)run a factory
stanąć oko w oko z face up to
być lubianym przezbe popular with
poparciesupport
naśladowaćimitate
jest mu trudnohe finds it difficult
zdecydować się, postanowićmake up one's mind
zaangażowany winvolved in
porywać, uprowadzaćkidnap
mówi się o nim, że został uprowadzonyhe is said to have been kidnapped
prawość, uczciwośćintegrity
wątpićdoubt
jednakthough
podejrzeniasuspicions
żądać okupudemand a ransom
przejmować kontrolę nad (fabryką)take over
sznurowadłashoelaces
dowód, dowodyproof, evidence
poczucie sprawiedliwościa sense of justice
wiedzaknowledge
ukaraćpunish
przywracać moralny porządekrestore moral order
zmuszać (kogoś do zrobienia czegoś)force (someone to to something)
okolicznościcircumstances
wziąć sprawiedliwość w swoje ręcetake justice into one's own hands
niezdolny do działaniaunable to act, incapable of acting
podjąć decyzjęmake a decision
niechętnyreluctant

Start quiz Polish-English

Start quiz English-Polish

Start fiszki