Środowisko i katastrofy naturalne part 1

Polish wordEnglish wordHistory
KatastrofaDisaster
ŚrodowiskoEnvironment
Pedał przyspieszenia/gazuAccelerator
Gatunek potrafiący się przystosowaćAdaptable species
ZaawansowanyAdvanced
Wpływać naAffect
Zmieniać (klimat)Alter (the climate)
PopiółAsh
AtmosferaAtmosphere
HukBang
Zasłonić światło słoneczneBlock out sunlight
Zmiana klimatuClimate change
KraterCrater
ZniszczenieDevastation
WymrzećDie out
KatastofaDisaster
SuszaDrought
Chmura pyłuDust cloud
ZiemiaEarth
EpidemiaEpidemic
WybuchaćErupt
WybuchEruption
EwoluowaćEvolve
WymarłyExtinct
PowódźFlood
Epidemia grypyFlu epidemics
Niedobór żywnościFood shortage
Pożar lasuForest fire
Formować sięForm

Start quiz polish-english

Start quiz english-polish

Start fiszki