Spójniki - Conjunctions cd.

Polish wordEnglish wordWymowa
nawet gdybyeven if
niemniej jednaknevertheless
niżthan
po czymafter which
pod warunkiem, żeprovided that
ponadtomoreover
ponieważbecause/as/since
poza tymbesides
skoro tylko...as soon as...
takżealso/too
to znaczythat is (to say)
w przeciwnym razieotherwise
więcso
zarówno..., jak i....both... and...

Start quiz Polish-English

Start quiz English-Polish

Start fiszki